PROFIEL DEF-001Mijn naam is Hennie Roeleven. Ik heb de twee jarige beeldhouwopleiding in Beeldhouwcentrum Koudum afgerond .Al van jongs af aan, kan ik me herinneren, ben ik gefascineerd door creativiteit en vormgeving. Deze fascinatie uit zich nu in mijn huidige beroep van beeldhouwer.Tijdens de opleiding heb ik vooral geleerd mijn emoties in steen en andere materialen vorm te geven. Ik ben eigenlijk een altijd gevuld vat vol ideeën die ik allemaal wil vertalen in beelden. De ene keer zal dat idee gehouwen zijn uit steen, de andere keer wellicht vertaald in hout of andere materialen.Voor mij is beeldhouwen een voortdurend zoeken naar een balans tussen een in vlakken en lijnen gevormd idee en een uitgedrukte vorm.Zo’n beeld of vorm ontstaat steeds door het in mijn hoofd gegroeide idee de ruimte te geven, letterlijk en figuurlijk. Ik abstraheer graag waarbij mijn kunstwerk vanuit een gevoel vertolkt is, maar waarbij de werkelijkheid nog wel te herkennen is. Een onvoorspelbaar en soms verrassend debat met het gekozen materiaal.